Onderwijs

Om kinderen tot ontwikkeling te brengen & jezelf in balans te houden

Na 12,5 jaar speciaal onderwijs durf ik volmondig te zeggen dat wanneer een kind en de docent (of begeleider) lekker in hun vel zitten er grote stappen gezet kunnen worden. Het is de magische plek waar we willen zijn, met passie en plezier leren en werken.

Natuurlijk moet het aanbod passen bij het kind, maar zolang zij zich niet veilig, gewaardeerd en begrepen voelen heeft dit invloed op hoe zij tot leren komen. Voor docenten gelden dezelfde voorwaarden om tot ontwikkeling te komen. Een docent heeft o.a. kennis nodig over gedrag, zelfvertrouwen nodig en de tools om grenzen te stellen. Grenzen op het gebied van leerlingen, maar ook als we kijken naar de werkdruk.

Om hier meer praktische handvaten voor te krijgen biedt BLIK diverse trainingen aan.

Trainingen die je morgen in jouw praktijk kunt toepassen. Trainingen waar je concreet iets aan hebt.

Als je denkt dat je alles weet, heb je nog veel te leren

Wicher Hulzebosch

Vragen of kennis maken?

Heel erg graag