Wat is NLP?

De term Neuro Linguïstisch Programmeren, tegenwoordig beter bekend als NLP, staat voor hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daarop vervolgens reageren.

NLP is ontstaan door mensen met uitzonderlijke kwaliteiten te bestuderen. De vragen die onderzoekers stelden, waren: Hoe komt het dat deze mensen veel beter in bepaalde zaken en/of vaardigheden zijn dan anderen? Is dat talent of speelt er meer? Wat denken en doen deze mensen anders dan vergelijkbare mensen?

Er werd praktisch gekeken naar welke gedachtepatronen, emoties en gedrag naar succes leidde en welke juist niet. Er werd onderzocht welke onbewuste strategieën ons motiveren, onze creativiteit stimuleren en ons in mogelijkheden laten denken en welke ons remmen of tegenhouden.

NLP leren en toepassen, gaat over het ontdekken hoe jij de dingen doet die je doet en hoe je (indien gewenst) deze kunt veranderen. Hoe reageer jij (communicatie en gedrag) op dat wat je waarneemt en hoe zou je dat effectiever of anders kunnen doen?

Neuro verwijst naar de interactie tussen de zintuigelijke waarnemingen met ons neurale systeem (centrale zenuwstelsel en de mind). Linguïstisch verwijst naar de taal en andere non-verbale communicatiesystemen die wij gebruiken om onze denkpatronen betekenis te geven. Programmeren verwijst naar het ontdekken van onze automatische denk- en gedragspatronen en het vermogen om ze te veranderen.

Binnen mijn coaching werk ik ook actief met NLP

Linker en rechter brein