Shit! Lekkage, mijn emoties lekken

Micro-expressies

Micro-expressies zijn korte spierbewegingen in het gezicht die een halve seconde of korter duren. Micro-expressies verschijnen vaak onbewust op ons gezicht en drukken de emoties uit die we op dat moment voelen.  Ze zijn in 21 verschillende culturen bestudeerd en uit dit onderzoek kwam dat deze spierbewegingen exact dezelfde emoties weerspiegelen en niet cultureel afhankelijk zijn.  De emoties die wij kunnen zien zijn: woede, afkeer, angst, verrassing, geluk, verdriet en minachting. Iedereen kan de taal van Micro-signalen leren!

Communicatie:

Als iemand zijn emoties probeert te verhullen lekken deze vaak uit door micro-expressies. We missen doorgaans deze expressies die in contradictie staan met wat de ander zegt. Dit zijn momenten dat men het gevoel krijgt dat iets niet klopt omdat onbewust de tegenstrijdigheden wel zijn waargenomen. Bij het leren van micro-expressies leer je bewust het verschil zien tussen wat je hoort en wat je ziet.
Door het herkennen van de emoties kun je beter anticiperen op dat wat de ander jouw duidelijk probeert te maken.

Relaties:

Uit onderzoek is gebleken dat mensen die zich goed kunnen afstemmen op de ander diepere relaties opbouwen. Als je de emoties van anderen beter herkend wordt je gevoeliger voor wat ze echt voelen, je zult hierdoor empathische kunnen reageren en meer begrip voor de ander en jezelf creëren. Onze mooiste relaties, zijn de relaties waarbij wij authentiek kunnen zijn.

Voordelen:

  • Sales: verkopers zijn van 20 % tot 85% efficiënter in sales
  • Management: kan reacties van hun werknemers voorzien, beter anticiperen op hun noden, krijgt meer inzicht in hun betrokkenheid en is in staat om anderen efficiënter  te motiveren
  • Coaches: kunnen emoties en gedachten van hun coachee corrector benoemen
  • Trainers: kunnen hun deelnemers krachtiger inspireren en betrokken houden bij hun training
  • Opvoeders: kunnen emoties en gedachten van hun pupillen benoemen en krachtiger inspireren en betrokken houden bij hun activiteiten, lessen en trainingen
  • Jijzelf: Je kunt je persoonlijke en werkrelaties enorm verbeteren omdat je weet wat er in anderen echt omgaat